اسامی برندگان جشنواره بزرگ عیدانه صدف

photo_2017-07-02_13-28-20
ساندویچ فیله مرغ (محصول جدید)
جولای 2, 2017

اسامی برندگان جشنواره بزرگ عیدانه صدف

photo_2018-05-19_00-40-02 - Copy

با سپاس از همراهی بی نظیر شما

اسامی برندگان جشنواره بزرگ عیدانه صدف

برندگان ۲۴اسفند۱۳۹۷ لغایت ۱۰فروردین۱۳۹۷ هر یک برنده ۵کارت طلائی میهمان به ارزش ۵۰۰۰۰۰ریال
(هر کارت طلائی میهمان به ارزش ۱۰۰۰۰۰ریال )
برنده ۲۴اسفند۱۳۹۶: سرکار خانم راحیل مکوندی از مشهد

برنده ۲۵اسفند۱۳۹۶: جناب آقای فرهادسالاری از مشهد

برنده ۲۶اسفند۱۳۹۶: جناب آقای هوشنگ محمدزاده مقدم از مشهد

برنده ۲۷اسفند۱۳۹۶: جناب آقای جمال براتیان از مشهد

برنده ۲۸اسفند۱۳۹۶: جناب آقای حمید خوشخو

برنده ۲۹اسفند۱۳۹۶: جناب آقای ابوالفضل معدنی از مشهد

برنده اول فروردین ۱۳۹۷: جناب آقای مسعودپورهمتی از مشهد

برنده ۲فروردین۱۳۹۷: جناب آقای احمدبرات زاده از مشهد

برنده ۳فروردین۱۳۹۷:جناب آقای محمد آقاقلی زاده از مشهد

برنده ۴فروردین۱۳۹۷:جناب آقای محمدجواد آگاه از شیراز

برنده۵فروروین۱۳۹۷:جناب آقای آرمین عطائیان از مشهد

برنده ۶فروردین۱۳۹۷: سرکار خانم سارا مهرنیا از مشهد

برنده ۷فروردین۱۳۹۷:جناب آقای محمد اوراض شیخی از مشهد

برنده ۸فروروین۱۳۹۷:جناب آقای ایمان یوسفی جوان از تربت حیدریه

۹فروردین۱۳۹۷ قرعه کشی نداشتیم.

برنده ۱۰فروردین۱۳۹۷: سرکار خانم الینا قره خانی از مشهد
– برندگان هدایای نقدی ۱۱و۱۲ فروردین ۱۳۹۷-
*۱۱فروردین ۱۳۹۷*

جناب آقای مجید براتی از مشهد برنده کارت هدیه ۱۰۰۰۰۰۰ریالی+۵کارت طلائی میهمان

جناب آقای محمد علیزاده از مشهد برنده کارت هدیه ۱۰۰۰۰۰۰ریالی+ ۵کارت طلائی میهمان

جناب آقای امیرگل محمدی از کرج برنده کارت هدیه ۱۵۰۰۰۰۰ریالی + ۵کارت طلائی میهمان

جناب آقای سید اردوان حسینی از مشهد برنده کارت هدیه ۱۵۰۰۰۰۰ریالی+ ۵کارت طلائی میهمان

سرکار خانم افسانه شریفی از مشهد برنده کارت هدیه ۳۰۰۰۰۰۰ریالی + ۵کارت طلائی میهمان
*۱۲فروردین۱۳۹۷*
جناب آقای محسن خاموشی از مشهد برنده کارت هدیه ۱۰۰۰۰۰۰ریالی +۵کارت طلائی میهمان
جناب آقای محمدعلی عباسی از مشهد برنده کارت هدیه ۱۰۰۰۰۰۰ریالی +۵کارت طلائی میهمان
جناب آقای احمدراد از مشهد برنده کارت ۹هدیه ۱۵۰۰۰۰۰ریالی +۵کارت طلائی میهمان
جناب آقای عیسی طهماسبی از مشهد برنده کارت هدیه ۱۵۰۰۰۰۰ریالی + ۵کارت طلائی میهمان
جناب آقای محمدزمردی مقدم از مشهد برنده کارت هدیه ۳۰۰۰۰۰۰ریالی +۵کارت طلائی میهمان

photo_2018-05-19_00-39-39 photo_2018-05-19_00-39-46 photo_2018-05-19_00-39-49 photo_2018-05-19_00-39-51 photo_2018-05-19_00-39-54 photo_2018-05-19_00-39-57 photo_2018-05-19_00-40-06

صدف حامی سلامت شماست

محصولات صدف را از شعب مجاز تهیه فرمائید.
سفارشات: ۰۹۱۵۷۰۷۰۴۰۰ – ۰۹۱۵۷۰۷۰۵۰۰
۰۹۱۵۷۰۷۰۸۰۰ – ۰۹۱۵۷۰۷۰۹۰۰

www.sadaf-sandwich.com

کانال تلگرام:
https://telegram.me/satginsadafahmadabad